Kruistochtgebed 52

Afdrukken

‘Gebed tot de Vader’

Dinsdag 8 mei 2012   12.30u

Mijn liefste Vader,
in naam van Uw dierbare Zoon
en ter nagedachtenis van Zijn lijden aan het kruis,
roep ik tot U.
 
 
U, Allerhoogste God,
Schepper van de wereld en van alles wat bestaat,
houd onze redding in Uw heilige handen.
 
Omhels al Uw kinderen,
met inbegrip van diegenen die U niet kennen
en diegenen die dat wel doen maar de andere kant uitkijken.
 
Vergeef ons onze zonden
en behoed ons voor de vervolging door Satan en zijn strijdmacht.
 
Neem ons in Uw armen en vervul ons met de hoop
die we nodig hebben om de weg van de waarheid te zien. Amen.