Kruistochtgebed 53

Afdrukken

‘Gebed voor de Katholieke Kerk’

Donderdag 10 mei 2012   15.45u

O God de Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon
smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken
om de priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan,
te weerstaan.
 
Help hen om zich te houden aan de waarheid
over de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus,
en om zich nooit te onderwerpen
aan onwaarheden over het bestaan van de Heilige Eucharistie,
om hiervan af te stappen of deze af te zwakken. Amen.