Kruistochtgebed 56

Afdrukken

‘Voor priesters die bescherming van de Heilige Eucharistie nastreven’

Zaterdag 26 mei 2012   16.00u

O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon,
die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis,
help mij om trouw te blijven aan de waarheid.
 
Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon
en schenk mij de genaden om U
in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen
tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.
 
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer
of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.
 
Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen
en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moet worden
met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon,
Jezus Christus, de Redder van de mensheid. Amen.