Kruistochtgebed 59

Afdrukken

‘Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil’

Woensdag 13 juni 2012   16.00u

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader het grootse geschenk van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo moeten ook Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.

Ik vraag al Gods kinderen – die verder zullen oprukken in Zijn strijdmacht om de ziel van al Gods kinderen, waaronder ook de verharde zondaars, te helpen redden – om deze belofte af te leggen.

O, God de Allerhoogste
O, Hemelse Vader,
ik beloof U mijn standvastige trouw om U te eren
en U te gehoorzamen in alles
wat in vereniging is met Uw Goddelijke Wil op aarde.
 
Ik bied U, door het Heilig Bloed van Uw enig geliefde Zoon
- de ware Messias –
mijn lichaam en mijn ziel aan ten behoeve van alle zielen
opdat wij ons eendrachtig kunnen verenigen
in Uw Hemels Koninkrijk, dat komende is,
zodat Uw heilige Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Amen.