Kruistochtgebed 60

Afdrukken

‘Gebed om de bekering van familie tijdens de Waarschuwing’ 

Donderdag 14 juni 2012   18.15u

Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op de Waarschuwing, want deze kan te allen tijde plaatsgrijpen.

O, lieve zoete Jezus,
ik smeek om barmhartigheid voor de zielen van mijn familie
   (noem hen hier)
 
Ik bied U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden aan
om hun ziel te redden uit de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U hekelen
of Uw hand van barmhartigheid afwijzen.
 
Open hun hart om het te verstrengelen met Uw Heilig Hart
waardoor zij de vergeving kunnen nastreven
die nodig is om hen te behoeden voor het vuur van de hel.
 
Geef hen de kans om het weer goed te maken
zodat zij door de stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid
bekeerd kunnen worden. Amen.