Kruistochtgebed 2

Afdrukken

‘Gebed voor de wereldheersers’

Vrijdag 18 november 2011   21.00u

Mijn Eeuwige Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
vraag ik dat U Uw kinderen behoedt
voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt
op onschuldige volken.
 
Ik bid om de vergeving van zonde van die zielen,
die de oorzaak zijn van deze tegenspoed
opdat zij zich met een nederig en rouwmoedig hart
tot U kunnen wenden.
 
A.u.b., geef Uw gekwelde kinderen
de kracht om een dergelijk lijden te verdragen
als boete voor de zonden van de wereld
door Christus, Onze Heer. Amen.