Kruistochtgebed 61

Afdrukken

‘Om de ene-wereldheerschappij af te wenden’ 

Zondag 17 juni 2012   20.15u

O lieve, Hemelse Vader,
ter nagedachtenis aan de kruisiging
van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
smeek ik U om ons, Uw kinderen, te behoeden
voor de kruisiging die door de Antichrist en zijn volgelingen
gepland wordt om Uw kinderen uit te roeien.
 
Schenk ons de genaden die wij nodig hebben
om het teken van het Beest te weigeren
en verleen ons de hulp die wij nodig hebben
om het kwaad in de wereld te bestrijden,
dat verbreid wordt door diegenen die de weg van Satan volgen.
 
Wij smeken U, lieve Vader,
al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijd
en ons sterk genoeg te maken om op te staan
en te allen tijde Uw heilig Woord te verkondigen. Amen.