Kruistochtgebed 62

Afdrukken

‘Voor verdwaalde en hulpeloze zondaars’

Donderdag 21 juni 2012   0.05u

O Jezus, help mij want ik ben een zondaar,
verdwaald, hulpeloos en in duisternis.
 
Ik ben zwak en de moed ontbreekt mij om U op te zoeken.
 
Geef mij de kracht om U nu te aanroepen
zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.
 
Breng mij naar Uw licht, lieve Jezus.
Vergeef mij.
 
Help mij weer ongeschonden te worden
en voer mij naar Uw liefde, vrede en het eeuwig leven.
 
Ik vertrouw U volkomen
en ik vraag U om mij met geest, lichaam en ziel aan te nemen
terwijl ik mij aan Uw Goddelijke Barmhartigheid overgeef. Amen.