Kruistochtgebed 66

Afdrukken

Voor de geestelijkheid: ‘ Help mij trouw te blijven aan Uw allerheiligste Woord’

Maandag 16 juli 2012   15.15u

O lieve Jezus,
help mij te allen tijde trouw te blijven aan Uw allerheiligste Woord.
Geef mij de kracht om de waarheid van Uw Kerk,
ondanks tegenspoed, hoog te houden.
 
Vervul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen
zoals U het ons geleerd hebt.
Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens
en om U trouw te blijven,
zelfs wanneer mij verboden wordt dat te doen.
 
Bevrijd mij van de keten van bedrog,
waarmee ik geconfronteerd kan worden,
om het waarachtig Woord van God te verkondigen.
 
Bedek al Uw gewijde dienaren in deze tijd met Uw Kostbaar Bloed
opdat we moedig, oprecht en standvastig zullen blijven
in onze trouw aan U, onze geliefde Redder, Jezus Christus. Amen.