Kruistochtgebed 67

Afdrukken

‘Houd mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de leugens’

Dinsdag 17 juli 2012   16.00u

A.u.b. lieve Jezus, ik vraag U
om mijn kinderen buiten het bereik
van de koning van de leugens te houden.
 
Ik wijd deze kinderen (noem hen) toe aan Uw Heilig Hart
en ik vraag dat U,
door de mantel van Uw Kostbaar Bloed,
hun ziel wilt verlichten
en hen veilig in Uw liefdevolle armen wilt nemen
zodat zij voor alle kwaad behoed kunnen worden.
 
Ik vraag dat U, tijdens de Verlichting van het Geweten, hun hart opent
en hun ziel overspoelt met de Heilige Geest
opdat zij van alle ongerechtigheid gezuiverd worden. Amen.