Kruistochtgebed 77

Afdrukken

‘Voor Groot-Brittannië’

Maandag 17 september 2012   21.15u

O meest Hemelse Vader, God, Schepper van de mensen,
aanhoor a.u.b. mijn gebed.
Ik smeek U om Groot-Brittannië te behoeden
voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.
 
Ik vraag dat U ons allen
– van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur –
verenigt tot één familie in Uw ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen
ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden
om Uw Leer te verbieden.
 
Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten
en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.
 
Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen
om Uw belofte, om ons eeuwig leven
en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen, te huldigen. Amen.