Kruistochtgebed 78

Afdrukken

‘Verlos mij van het kwaad’ 

Dinsdag 25 september 2012   12.50u

O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan.
Neem mij op in Uw Hart
terwijl ik heel mijn trouw aan hem en zijn verdorven wegen loslaat.
 
Ik geef mijn wil over
en ik kom met een nederig en rouwmoedig hart
op mijn knieën voor Uw aangezicht.
 
Ik leg mijn leven in Uw heilige armen.
Verlos mij van het kwaad.
Bevrijd mij en breng mij naar Uw veilig toevluchtsoord van bescherming,
nu en voor altijd. Amen.