Kruistochtgebed 80

Afdrukken

‘Voor de zielen van diegenen die moord begaan’ 

Zondag 14 oktober 2012   18.10u

O lieve Jezus,
ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.
 
Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in doodzonde.
Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,
zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.
 
Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,
bedekt met Uw Kostbaar Bloed,
zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden.
Amen.