Kruistochtgebed 83

Afdrukken

‘Om de inperking van de kastijdingen’

Donderdag 1 november 2012   18.00u

O lieve Vader, Allerhoogste God,
wij, Uw arme kinderen, werpen ons neer
voor Uw glorieuze troon in de Hemel.
 
Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.
 
Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de ziel van diegenen
die vreselijke ontberingen veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.
Vergeef hen a.u.b.
 
Verwijder a.u.b. de Antichrist zodra hij zichzelf bekendmaakt.
 
Wij vragen U, lieve Heer, om Uw hand van kastijding te temperen.
Wij smeken U om in de plaats daarvan
onze gebeden en ons lijden aan te nemen
om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.
 
Wij vertrouwen U.
Wij eren U.
Wij danken U voor het groot offer dat U gebracht hebt
toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond
om ons te redden van de zonde.
 
Wij verwelkomen Uw Zoon nogmaals als de Redder van de mensheid.
 
Bescherm ons a.u.b. Behoed ons voor het kwaad. Help onze familie.
 
Ontferm U over ons. Amen.