Kruistochtgebed 88

Afdrukken

‘Voor de zielen na de Waarschuwing’ 

Maandag 3 december 2012   19.05u

O Heilig Hart van Jezus,
betoon ons allen, arme zondaars, barmhartigheid.
 
Verlicht die harten van steen,
zo wanhopig op zoek naar een leidraad.
 
Vergeef hen hun ongerechtigheden.
 
Help hen, door Uw liefde en barmhartigheid,
om het in hun hart op te brengen
Uw groot geschenk van verlossing vast te grijpen.
 
Ik smeek U om alle zielen, die de waarheid van God verwerpen,
te vergeven.
 
Spreid Uw licht over hen uit, lieve Jezus,
zodat het hen zal verblinden voor de verdorvenheid
en de listen van de duivel,
die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.
 
Ik smeek U al Gods kinderen de sterkte te schenken
om dankbaar te zijn voor Uw grote barmhartigheid.
 
Ik vraag dat U de deur naar Uw Koninkrijk opent
voor alle verdwaalde zielen
die op aarde in een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid ronddwalen. Amen.