Litaniegebed 5

Afdrukken

‘Om de redding van diegenen in doodzonde’

Maandag 11 februari 2013   12.30u

Jezus, behoed alle zondaars voor het vuur van de hel.
Vergeef de zwartgeblakerde zielen.
Help hen U te zien.
Til hen op uit de duisternis.
Open hun ogen.
Open hun hart.
Toon hen de waarheid.
Red hen.
Help hen te luisteren.
Verlos hen van hoogmoed, wellust en nijd.
Bescherm hen tegen het kwaad.
Hoor hun smeekbeden om hulp.
Grijp hun handen vast.
Trek hen naar U toe.
Behoed hen voor het bedrog van Satan.
Amen.